Quiz LibraryFusk med bidrag i Sverige
Created from Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=EVMoYSHzJbsvideo
Concepts covered:fusk, bidrag, Sverige, polis, myndigheter
Många i Sverige fuskar med statliga bidrag, vilket resulterar i miljarder kronor felaktigt utbetalda varje år. Trots över 12 000 anmälningar om misstänkta brott med bidrag förra året, blev nästan ingen straffad för fusket.
chapter
1
Fusk med bidrag i Sverige
Concepts covered:fusk, bidrag, Sverige, polis, myndigheter
Många i Sverige fuskar med statliga bidrag, vilket resulterar i miljarder kronor felaktigt utbetalda varje år. Trots över 12 000 anmälningar om misstänkta brott med bidrag förra året, blev nästan ingen straffad för fusket.
Question 1
Hur många anmälningar om bidragsbrott fick polisen förra året?
Question 2
Vad visar polisens undersökning om bidragsbrott?
Question 3
Hur mycket pengar hamnade fel förra året?
Question 4
Varför undersöker polisen inte alla bidragsbrott?
Question 5
Med vilka jobbar polisen för att förbättra bidragsutbetalningar?
Question 6
Hur många fler anmälningar var det jämfört med året före?

Would you like to create and run this quiz?

yes
Created with Kwizie