Quiz LibraryDestroy The Lock, Keep What's Inside!
Created from Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=F47rbj-SiX4video
Concepts covered:предизвикателство, заключени кутии, точки, разбиване, кутия на ужасите
Видеото представя предизвикателство между двама участници, където трябва да се отключат различни видове заключени кутии, използвайки случайно избрани предмети като средства за отключване. Участниците трябва да събират точки, като разбият заключените кутии, като в края на видеото загубилите се затварят в кутия на ужасите.
chapter
1
Destroy The Lock, Keep What's Inside!
Concepts covered:предизвикателство, заключени кутии, точки, разбиване, кутия на ужасите
Видеото представя предизвикателство между двама участници, където трябва да се отключат различни видове заключени кутии, използвайки случайно избрани предмети като средства за отключване. Участниците трябва да събират точки, като разбият заключените кутии, като в края на видеото загубилите се затварят в кутия на ужасите.
Question 1
Какво използваха, за да разбият заключената чанта?
Question 2
Какво използваха, за да разбият заключената чанта?
Question 3
Какво използваха, за да разбият PS5 кутията?
Question 4
Какво използваха, за да разбият PS5 кутията?
Question 5
Какво използваха, за да разбият телефонния затвор?
Question 6
Какво беше заключено в PS5 кутията?
Question 7
Какво беше заключено в PS5 кутията?

Would you like to create and run this quiz?

yes
Created with Kwizie